Co všechno pokrývá cestovní pojištění?

 

Mnozí už znají pojem cestovní pojištění, ne všichni však reálně vědí, co tohle pojištění obnáší a jaké položky vlastně pokrývá. Je to vcelku logické – běžný laik zkrátka nezná všechny ty pojistní pravidla, smlouvy, a podobně. Bylo by však prospěšné, kdybychom alespoň trochu znali základní definici cestovního pojištění a toho, co všechno takovéto pojistní krytí nabízí. My se to pokusíme v krátkosti vysvětlit.

 

Pokud cestujete na dovolenou či na lyžování do hor, vždy hrozí určité riziko, to si zřejmě dobře uvědomujete. Třeba dovolená při moři – cestou můžete nešťastnou náhodou přijít o zavazadla, nebo váš let může být zrušen či přeložen. Samotné místo dovolené také skýtá potenciální hrozby – přeci jen, cestujete do úplně nového prostředí. V tomto místě tedy hrozí onemocnění z náročné aklimatizace či nečekané zranění při různých aktivitách. A to jsme zmínili jen některá z rizik cestování do zahraničí. A právě tohle všechno, co jsme zde zmínili, pokrývá cestovní pojištění. Jak tedy vidíte, tohle pojištění je velice flexibilní a široké, kryje totiž poměrně velký záběr způsobených těžkostí při cestování. Jednoduše se dá říci, že uzavřená cestovní pojistka vám pokryje všechny nečekané náklady, které vzniknou během vašeho pobytu v zahraniční krajině. Právě proto je tohle pojištění tak doporučované – snižuje totiž riziko pobytu našinců v zahraničních destinacích během jejich dovolené. Dnes je tohle pojištění navíc cenově velmi dobře dostupné a můžete ho uzavřít i on-line na internetu.

nove 4

Cestovní pojištění je jedním z nejpopulárnějších produktů pojišťoven

 

Soukromé pojišťovny mezi sebou zápasí v poměrně silné trhové konkurenci a není pro ně lehké získávat neustále nové zákazníky. Přeci jenom, ne každý chce nějaké komerční pojištění a většině z nás se prostě nechce jen tak měnit pojišťovnu. Na druhou stranu, pojišťovny v posledních letech zaznamenávají zvýšenou poptávku po komerčních druzích pojišťění, jakým je například cestovní pojištění.  Pojďme se podívat, proč tomu tak vlastně je.

 

Pojišťovny nabízejí hned několik produktů, od zdravotních, úrazových pojištění, až po to cestovní. Právě cestovní se však od předcházejících druhů odlišuje tím, že kryje škody různorodého charakteru. Při cestě na dovolenou nebo při pobytu v místě destinace se může přihodit ledacos, a právě na to cestovní pojištění myslí. V rámci pokrytí získává pojištěný člověk záruku náhradu škod způsobených při chorobě, zranění, krádeži, či ztráty batožiny. Jak tedy sami vidíte, krytí je skutečně velice široké, a to vše za nízkou cenu! Není se proto co divit, že právě cestovní pojištění je vlajkovou lodí mnohých českých pojišťoven. Na druhou stranou třeba uznat i to, že k jeho popularitě přispívá také slušní marketingová kampaň, která prosazuje význam a důležitost cestovního pojištění pro lidi, kteří cestují do zahraničí. Je jen na vás, zda cestovní pojištění uzavřete a v jaké pojišťovně tak učiníte. My můžeme doporučit to, aby jste pojištění rozhodně měli, na dovolené vám totiž může výrazně pomoct.

4

PZP poskytuje na Slovensku desať rôznych poisťovní

Pre motoristov využívajúcich povinné zmluvné poistenie je veľkým šťastím to, že túto poistku neposkytuje monopolná štátna poisťovňa, ale viacero poisťovní snažiacich sa aj prostredníctvom predaja PZP zvýšiť svoje zisky. Poďme sa teda pozrieť na to, u koho si vlastne môžete v SR povinné zmluvné poistenie zaobstarať. Začneme najprv trochu v histórii – v minulosti totiž poskytovala PZP len Slovenská poisťovňa, disponujúca pre túto činnosť monopolom. Tento stav však dlhodobo nebol udržateľný, keďže v trhovej ekonomike monopoly prirodzene miznú a to platilo aj v tomto prípade. Vznikla tak Slovenská kancelária poisťovateľov, kde sú združené poisťovne ako právnické osoby poskytujúce tieto služby v súlade s platnými zákonmi.

Podobne ako banky, tak aj na poisťovne dozerá Národná banka Slovenska, ktorá im vo svojej pôsobnosti aj udeľuje povolenie pre činnosť a pôsobenie na trhu s poisťovacími službami. V súčasnosti si môžete PZP zaobstarať na Slovensku u desiatich poisťovní. Jedná sa o nasledujúce poisťovne : ČSOB, Union, Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa, Wüstenrot, Komunálna poisťovňa, Axa, Groupama Garancia poisťovňa, Generali, UNIQA poisťovňa. Z ponúk týchto poisťovní si môžete vyberať PZP, pričom sa určite zhodneme v tom, že takáto možnosť širokého výberu je pre zákazníkov veľmi priaznivá. Vďaka tejto konkurencii je totiž PZP ponúkané pri oveľa výhodnejších podmienok, než tomu bolo predtým. Poisťovne sa snažia na silnom trhu prilákať klientom viacerými výhodnými ponukami, poskytujúcich viaceré výhody pri uzatvorení PZP.

3

Základom dobrého výberu PZP je porovnanie ponúk

Pri výbere navzájom podobných produktov by sme si mali ako uvedomelí zákazníci vyberať predovšetkým prostredníctvom ich vzájomného porovnania. Pri jednoduchom a objektívnom porovnávaní totiž môžeme najlepšie zistiť odlišnosti jednotlivých ponúk a takisto aj to, či nám daná ponuka najlepšie pasuje. Priam ideálnym príkladom pre potvrdenie tohto výroku je povinné zmluvné poistenie, ktoré je široko rozšírené a ponúkané hneď desiatimi slovenskými poisťovňami. Na prvý pohľad sa môžu zdať jednotlivé ponuky v podstate identické a nijako sa od seba neodlišujúce, realita je však značne odlišná. Každá ponuka je odlišná a iná je v tomto prípade i poistná sadzba na konkrétne vozidlo.

Práve preto je veľmi vhodné si v tomto prípade prehľadne porovnať ponuky jednotlivých poisťovní, aby ste tak o trhu nadobudli komplexnejší prehľad a vedeli sa v závislosti od toho lepšie rozhodnúť. Toto porovnanie si môžete zrealizovať viacerými spôsobmi, my Vám ideme tieto postupy opísať a zároveň odporučiť ten najvhodnejší. V prvom rade môžete využiť klasický postup – osobné zisťovanie týchto informácii u agentov poisťovní a informovanie sa o tom, aká by bola pre Vás poistná sadzba spolu s ďalšími podmienkami. Na druhej strane môžete využiť jednoduchšiu metódu, a to porovnaním ponúk a vypočítaním poistnej sumy prostredníctvom on-line kalkulačky. Tú nájdete nielen na stránkach poisťovní, ale aj na už spomínaných špecializovaných portáloch zameraných na PZP, ktorých práve hlavnou činnosťou je takéto porovnávanie ponúk povinného zmluvného poistenia.

2

Dostatok informácii pri uzatváraní PZP znižuje jeho cenu

Súčasný svet je nielen o vedomostiach, ale takisto o využívaní množstva informácii nachádzajúcich sa v našom okolí. Dokonale to platí aj pri povinnom zmluvnom poistení, kde môže dostatok informácii o konkrétnych ponukách PZP výrazne znížiť jeho cenu a zabezpečiť aj niektoré výhodné bonusy. Ako je to však možné? Deje sa tak vďaka prostredníctvom internetu, kde je povinné zmluvné poistenie často skloňovanou témou, pričom sa tam nachádza mnoho dostupných informácii o ponukách PZP. Priaznivý dopad dostatku informácii však funguje na oboch stranách – aj pri záujmoch zákazníka, rovnako tak aj poisťovne. Pokiaľ totiž poisťovňa ako poskytovateľ PZP získa čo najviac overených informácii o vozidle a šoférovi automobilu, tak vie lepšie určiť pravdepodobnosť škodovej udalosti a od toho priamo úmerne sa vyvíjajúcu výšku poistenia.

Motoristi zase zisťujú mnohé informácie na internete a takisto v niektorých prípadoch i osobne priamo na pobočkách poisťovní. Veľmi dôležité je tieto informácie vedieť správne triediť a následne aj využívať vo svoj prospech. Ku všetkému je potrebná dostatočná trpezlivosť a dostatok času vyhradeného pre túto činnosť – surfovanie po mnohých internetových stránkach a prehľadávanie jednotlivých ponúk totiž môže byť časovo náročné. Výsledky sú však nesporné – ak nájdete vďaka informáciám tú najlepšiu dostupnú ponuku, tak na povinnom zmluvnom poistení nielenže výrazne ušetríte, ale aj k nemu získate rôzne bonusy a zľavy odvíjajúce sa od ponuky konkrétnej poisťovne.

1

Výborným zdrojom informácii o PZP sú špecializované portály

V predchádzajúcom článku ste sa dozvedeli o tom, že informácie sú pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia veľmi dôležité a vedia tak proces vybavovania PZP nielen výrazne uľahčiť, ale zároveň zaistiť pri ňom aj jeho nižšiu cenu. Teraz Vám predstavíme konkrétne miesta a stránky, kde môžete tieto neuveriteľne cenné informácie získať. Radi by sme Vám odporučili špecializované internetové portály zameriavajúce sa na povinné zmluvné poistenie a vyjadrujúce sa k tejto problematike vo viacerých článkoch či iných poradných publikáciách. Na týchto stránkach nájdete všetky dôležité informácie o konkrétnych ponukách PZP a takisto o tom, ako na PZP ušetriť a ešte aj získať nejaké bonusy navyše.

Tieto portály sú bezplatné a prístupné pre všetkých užívateľov internetu, pričom ich obľúbenosť a rozšírenosť v poslednom období výrazne vzrástla. Ľudia si totiž uvedomujú potrebu informovať sa o PZP a okrem oficiálnych stránok poisťovní využívajú aj tieto neoficiálne kanály. Dá sa povedať, že aj tieto portály prispeli k zníženiu cien povinného zmluvného poistenia – objektívne totiž porovnávajú ponuky jednotlivých poisťovní a tie si tak dávajú záležať na tom, aby boli z dôvodu kvalitnej ponuky PZP na týchto stránkach prezentované. Klienti si výrazne obľúbili tieto portály a tak často miesto osobnej konzultácie v pobočkách poisťovní radšej využívajú tieto špecializované stránky, kde nájdu všetky dôležité informácie o povinnom zmluvnom poistení.

6

On-line kalkulačka výrazne uľahčí uzatvorenie PZP

Predstavte si, že pokiaľ ste si dnes zakúpili vozidlo a chcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, tak nebudete musieť vystáť žiadnu dlhú radu v kancelárii poisťovne či na iných úradoch. Pre všetky záležitosti potrebujete jedine počítač s internetom, a chvíľu času pre vybavenie všetkých potrebných úkonov. V konečnom dôsledku však strávite takýmto on-line porovnaním ponúk a následným uzatvorením poistky oveľa menej času, než by tomu bolo pri návšteve klasickej, kamennej pobočky poisťovne, kde by mohli sled udalostí narušiť neočakávané okolnosti. Poďme si teda predstaviť, ako prebieha celý proces porovnávania ponúk a následného uzatvárania PZP prostredníctvom internetu.

Už sme spomínali špecializované portály zamerané na PZP, a tie zohrávajú hlavnú úlohu aj v tomto prípade. Práve na týchto stránkach totiž nájdete tzv. on-line kalkulačky pre porovnanie ponúk povinných zmluvných poistení. Tieto kalkulačky sú jednoducho ovládateľné, rýchle a užívateľsky nenáročné. Ich zrejme najväčšou výhodou je to, že sú objektívne, a tak server po zadaní údajov ukáže tú ponuku, ktorá je pre zákazníka objektívne najvýhodnejšia. Základom sú tzv. segmentačné kritériá, ktoré sme opísali v samostatnom článku. Dôležité je vyplniť všetky povinné údaje a následne sa Vám zobrazí konkrétna poisťovňa s určitou ponukou poistenia, ktorá je práve pre Vás tá najvýhodnejšia. Tento efektívny postup pritom zaberie len niekoľko minút a prinesie momentálne najdostupnejšie efektívne porovnanie cien PZP.

7

PZP môžete uzatvoriť aj on-line!

Vďaka nám už viete, ako efektívne zistiť tie najlepšie ponuky PZP prostredníctvom internetu, poďme teda pokračovať samotným uzatvorením povinného zmluvného poistenia prostredníctvom portálov špecializovaných na túto problematiku. Po zistení tej najlepšej ponuky PZP môžete totiž toto povinné zmluvné poistenie uzatvoriť priamo prostredníctvom spomínanej on-line kalkulačky slúžiacej pre vyhľadanie najvýhodnejšej ponuky PZP. Všetko prebieha pod prísnymi bezpečnostnými opatreniami – celý proces je kódovaný technológiou SSL a on-line kalkulačka takisto garantuje ochranu Vašich osobných údajov poskytnutých pre účely uzatvorenia tohto poistenia. Uzavretie poistenia takisto nie je nijako náročné, stačí sa len preklikať všetkými povinnými políčkami a následne zmluvu elektronicky podpísať.

Jedná sa o v súčasnosti najmodernejší spôsob uzatvárania PZP a využíva ho mnoho majiteľov motorových vozidiel, ktorí sa neboja inovácii a radi využívajú moderné technológie. V prospech takéhoto uzatvárania PZP patrí predovšetkým rýchlosť, pohodlnosť a bezpečnosť. Možno Vás zaujíma aj to, ako môžete toto uzatvorené poistenie následne vypovedať. Môžete tak učiniť písomnou výpoveďou, ktorú však musíte podať najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy, kedy sa podpisuje nová nájomná zmluva. Okrem toho poistná zmluva stráca platnosť pri zmene majiteľa vozidla, prípadne pri neplatení poistných splátok, kedy podáva výpoveď zmluvy poisťovňa. Veríme, že sme Vám našimi informáciami uľahčili uzatváranie a odstupovanie zmlúv pri povinnom zmluvnom poistení!

1

Poisťovne ponúkajú pri PZP rôzne zaujímavé bonusy

Súčasný trend rastúcej konkurencie nevynechal pri svojom postupe ani oblasť povinného zmluvného poistenia automobilov. Jeho priaznivou stránkou je to, že je ponúkané viacerými vzájomne si konkurujúcimi si poisťovňami, snažiacich sa aj jeho pomocou prilákať nových zákazníkov. Práve kvôli tomu ponúkajú poisťovne k PZP viaceré zaujímavé bonusy, motivujúce zákazníkov ku jeho zaobstaraniu práve v danej konkrétnej poisťovni. Pokiaľ ste dlhodobým klientom danej poisťovne, tak Vám môže byť povinné zmluvné poistenie ponúknuté so zľavou, odmeňujúcou Vašu vernosť danej poisťovni. Táto zľava je výhodná pre klientov preferujúcich stabilitu a neobľubujúcich zmenu poisťovne v dôsledku hľadania výhodných ponúk. Pokiaľ poisťujete viac vozidiel, tak môžete získať v podstate “mini-množstevnú zľavu”, čiže poistenie druhého automobilu získate za výhodnejších cenových podmienok.

V súčasnosti sa miesto navštevovania klasických pobočiek preferuje komunikácia a uzatvorenie prostredníctvom internetu, za čo môžete takisto získať výhodnú zľavu. Túto zľavu poisťovne poskytujú z jednoduchej príčiny – pokiaľ klienti uzatvárajú poistenia cez internet, tak klesajú poisťovniam náklady na prevádzku kamennej pobočky. Viacerí poskytovatelia poistiek disponujú aj asistenčnými centrami, kde zadarmo môžu poskytovať klientovi cenné rady a pomoc pri poruchách vozidiel či iných záležitostiach, ktoré potrebujú vodiči s poisťovňami prekonzultovať. Ponuka bonusov je skutočne široká, teraz už záleží len na Vás, či si ich dopri vyjednávaní PZP vyjednať a využiť!